გვყავს ხელისუფლება, რომელიც ან არ მოქმედებს საერთოდ, ან მოქმედებს ეროვნული იტერესების საზიანოდ – გიგა ბოკერია | 31.03.2022