„ნუ გავგზავნით მტერთან ისეთ მესიჯებს, რომ აქ თეთრი დროშებით ელოდებიან რუსულ ტანკებს“ | 29.03.2022