გვჭიედება გაურკვევლობის გაფანტვა, გვჭიერდება პასუხები! – თამარ კორძაია | 29.03.2022