“საქართველოში რუსეთიდან „შავი ფულის“ შესაძლო შემოტანის რისკი აბსოლუტურად გამორიცხულია” | 28.03.2022