პუტინს სიკვდილის ბუზი დააჯდა. ეს ქვითარი გამოუწერა მას უკრაინელმა ხალხმა – დავით ბერძენიშვილი | ფრაგემნტი 4 | 28.03.2022