“ინფლაცია მარტი-აპრილიდან შემცირდება, თუმცა პროგნოზით გათვალისწინებულ მაჩვენებელს ვერ დაუახლოვდება” | 28.03.2022