“ძალიან ძნელია, როცა ქვეყანაში გყავს პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქვეყნის ინტერესებს მტრობს” | 24.03.2022