ჩამოყალიბდით, აპირებთ, გააგრძელოთ დესტრუქციული ნაბიჯები თუ შეიცვალეთ აზრი – კამათი ბიუროზე | 22.03.2022