“დაკავებულნი არიან კუდიანებზე ნადირობით და ერთ-ერთი კუდიანი მათთვის სალომე ზურაბიშვილი აღმოჩნდა” | 21.03.2022