“გვაქვს სავაჭრო ურთიერთობები რუსეთთან – შემოგვაქვს გარკვეული პროდუქცია და გარკვეული პროდუქცია გადის“ | 21.03.2022