ახლა ინსტიტუციური დაპირისპირების დროა?! ფაქტია, პრეზიდენტი საზღვარგარეთ პირად საქმეზე არ წასულა – ლევან იოსელიანი | 16.03.2022