„აეკრძალოს რუსეთის რეზიდენტ პირებს საქართველოს სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობა“ | 16.03.2022

რუსეთის რეზიდენტ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შესაძლოა საქართველოს სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობა აეკრძალოს. საკანონმდებლო  ინიციატივა “ნაციონალურ მოძრაობას” ეკუთვნის, რომელიც პარტიამპარლამენტში უკვე დაარეგიოსტრირა.