ხალხი კარგდ არჩევს, სად არის კაცობა, სად არის ვაჟკაცობა – ქადაგიშვილი | 15.03.2022