ჩვენს ისტორიაში სამარცხვინო გვერდს წერთ – ნონა მამულაშვილი „ოცნებს“ | 15.03.2022