პოლიტიკური განცხადებები სესიაზე | ნაწილი 3 | 15.03.2022