პოლიტიკური განცხადებები სესიაზე | ნაწილი 2 | 15.03.2022