პოლიტიკური განცხადებები სესიაზე | ნაწილი 1 | 15.03.2022