ხმაურიანი განცხადებები და დაპირისპირება ბიუროს სხდომაზე | 07.03.2022