წამლების გაიაფების პროცესი დავიწყეთ – უმეტეს შემთხვევაში 60-დან 80%-მდე არის შემცირებული ფასები – ირაკლი ღარიბაშვილი | 07.03.2022