ტოტალური სოლიდარობაა ბათუმში. ფრონტის ხაზზე ვაგზავნით მედიკამენტებს, ტანსაცმელს – ირაკლი კუპრაძე | ფრაგმენტი 1 | 04.03.2022