კამათი და ხმაური ბიუროზე სალომე ზურაბიშვილის პარლამენტში მოსმენასთან დაკავშირებით | 04.03.2022