კრიზისში შევედით კლერკებით და არ გვყავს პოლიტიკოსები. ვართ მორღვეულები, როგორც ერი – ტორესა მოსი | ფრაგმენტი 5 | 03.03.2022