“ეს გზის მხოლოდ დასაწყისია, ეს იქნება რთული გზა, ამ გზაზე კი მთელმა ქვეყანამ ერთად უნდა გავიაროთ” | 03.03.2022