‘გაიხსნა შესაძლებლობის ფანჯარა . ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რათა საქართველო ევროპულ ოჯახს დაუბრუნდეს’ | 03.03.2022