რუსეთი უკვე დამარცხებულია. იმპერიალიზმის დეფორმირებული აღქმა აქვთ რუსეთში – ნიკოლოზ ვაშაკიძე | ფრაგმენტი 1 | 02.03.2022