პრემიერ-მინისტრმა ის შესაძლო საფრთხე გაიაზრა, რაზეც ჯოზეფ ბორელმა ისაუბრა – მაჭარაშვილი | 02.03.2022