ორ კვირაში შეიძლება მსოფლიოში სიტუაცია ისე შეიცვალოს, რეზოლუცია იყოს მოვლენებზე მიდევნებული ლამპარი | 02.03.2022