მთავარი პრობლემა, რომელიც რუსეთს დაუდგება, ეს არის ადამიანური რესურსი – პოლკოვნიკი ლაშა ბერიძე | ფრაგემნტი 5 | 02.03.2022