“ვიღებთ სიგნალებს ევროპიდან, ევროკავშირში გაწევრიანების დაჩქარებაზე, რეზოლუცია სიგნალებზე პასუხია” | 02.03.2022