ეს აბსოლუტური გადატრიალებაა საერთაშორისო ლანდშაფტში, საერთაშორისო ურთიერთობებში -კახა გოგოლაშვილი | ფრაგემნტი 2 | 02.03.2022