ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე ვდგებით. ჩვენი ერთადერთი ხსნა ევროპაში და არა მონობაში- ივა ჭყონია | ფრაგმენტი 4 | 01.03.2022