მწვავე და ხმაურიანი განცხადებები პარლამენტში სესიაზე | 01.03.2022