უკრაინაში მიმდინარე რუსულ სამხედრო ოპერაციას მსოფლიო სანქციებით უპირისპირდება | 25.02.2022