„თუ ხმას ვერ ვიღებთ კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის წინააღმდეგ, ამის მომხრე ვხვდებით“ | 25.02.2022