„რუსეთმა თუ აქაც რამე სერიოზულის მოწყობა დააპირა, ცხინვალის ხელით ბევრად მარტივია რაღაცის გაკეთება“ – გიორგი კანაშვილი, ზურაბ ბედიანაშვილი | ფრაგმენტი 4 | 24.02.2022