მტერი ვერაგია, უნდა გავერთიანდეთ! საქართველოში ყველაფერი ძირფესვიანად გადასახედია – გოჩა ვეტრიაკოვი | ფრაგმენტი 3 | 24.02.2022