ეს ხელისუფლება სწორედ იმიტომ უნდა შეიცვალოს, რომ საქართველო დღის წესრიგში დადგეს – გიორგი ნონიაშვილი | 23.02.2022