“გთავაზობთ, ერთად ავაფრიალოთ საქართველოსა და უკრაინის დროშები რიუსეთ-სქართველოს რაგბის მატჩზე” | 23.02.2022