თუ ყველა ზღვარი გადალახა,პუტინმა, სად არის გარანტიები, რომ საქართველოსაც არ დაუყენებს მოთხოვნებს? – გიორგი კანაშვილი | ფრაგმენტი 3 | 22.02.2022