ჟურნალისტებისა და ოპერატორების ჩვენება სასამართლოში 5 ივლისის საქმეზე | 18.02.2022