ვინ მფარველობს ქოლ-ცენტრებს საქართველოში | 18.02.2022