ამ ადამიანების თავხედობას საზღვარი არ აქვს, ინაწილებდნ სახელმწიფო ქონებას – ირაკლი აბესაძე | ფრაგმენტი 2 | 18.02.2022