მთავარია პოლიტიკური ნება არსებობდეს, გადაწყვეტილებების მიმღებებთან არის მუშაობა საჭირო – ლევან გერაძე | ფრაგმენტი 4 | 17.02.2022