პოლიტიკური განცხადებები სესიაზე | ნაწილი2 | 15.02.2022