პოლიტიკური განცხადებები სესიაზე | ნაწილი1 | 15.02.2022