“ბუსტერ“ დოზა მნიშვნელოვანია და მთავრობამ წახალისების მექანიზმი აამოქმედა სწორედ ამ მიზნებისთვის – თამარ გაბუნია | 15.02.2022