“აფერისტობაზე საუბარი უხერხულია. მამამისი სააკაშვილის სადღეგრძელოს ფეხზე წამომდგარი სვამდა” | 15.02.2022