ნებისმიერი აქტივობა და ინიციატივა, რომელიც შეთანხმებას უკავშირდება ერთმნიშვნელოვნად კარგი წამოწყებაა | 11.02.2022