“ეს პროცესი არის ოცნებისთვის საკუთარი კომფორტის ძიების პროცესი, მოქალაქეთა ინტერესების დასაზიანებლად – ანა ნაცვლიშვილი | 11.02.2022