სტრატეგიული მნიშვნელობის დაწესებულებებში დასაქმებული პირებისთვის იზოლაციის ვადა მცირდება | 10.02.2022